PRP (Platelet Rich Plasma) ya da diğer adıyla Trombositten Zengin Plazma hücrelerinden elde edilen zengin kan demektir. PRP uygulaması, kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörlerince zengin plazmanın saçlı derinin içine enjekte edilmesi işlemidir.

Saç ekiminde yapılan PRP, ekim işleminden sonra yara iyileşmesinin daha hızlı olmasına ve ekilen köklerin sağlıklı tutunmasına fayda sağlar. Saç ekiminden sonra da PRP işlemi uygulanabilir. Saç ekiminden sonra yapılan PRP işlemi ekilen köklerin daha erken ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

PRP uygulaması saç ekim merkezlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı saç ekim merkezleri, saç ekimi sonrasında en az 3 seans PRP uygulamasını tavsiye ederken bazı merkezler saç ekiminden sonra yapılan PRP işleminin sonuca çok büyük bir etkisinin olmadığı kanısındadır.