DHI (Direct Hair Implantiation) saç ekim yöntemi adından da anlaşılacağı gibi direk ekim yöntemidir. Diğer saç ekim yönteminden farkı olarak alınan köklerin özel bir kalem içine yerleştirilip kanal açmadan ekim yapma işlemidir. Avantajları arasında daha sık bir ekim yapılıyor olmasıdır. Dezavantajı arasında ise daha fazla ekip ve maliyeti yüksek olmasıdır. DHI saç ekimi bazı hastalar tarafından daha doğrusu bazı saç ekim merkezlerinde FUE saç ekiminde ayrı bir yöntem gibi anlatılmaktadır. İki şekilde saç ekimi vardır. Biri FUT diğeri FUE. DHI saç ekiminde ise FUE ile donör bölgesinden alınan köklerin bir kalem içine yerleştirerek kanal açmadan ekim yapma işlemidir. Burada şunuda belirtmek gerekiyor; kanal açmadan derken slit veya başka bir aparat ile kanal açılmıyor ama kökleri yerleştirmek için DHI kalemin ucu sivri bir aparat ile kanal açarak dokunun içine greftleri bırakıyor. DHI saç ekiminde en önemli faktör greftleri kalem içine yerleştirirken köklere zarar vermemek gerekiyor.